Begin de zomer met exclusieve besparingen - tot € 362 korting
0

Zoek in onze winkel

Gebruiksvoorwaarden

Laatst gewijzigd: 21 juni 2023
 1. Inleiding
Deze Gebruiksvoorwaarden (hierna aangeduid als de "Overeenkomst") vormen een overeenkomst tussen u (hierna "u" of "gebruiker") en Anker Innovations Technology Co, Ltd en haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk aangeduid als "Anker", "wij", "ons" en "onze"). De overeenkomst is van toepassing op alle gebruikers of browsers die toegang hebben tot de websites of toepassingen van Anker die naar deze overeenkomst verwijzen of er een koppeling naar maken.
Voordat u een account aanmaakt op de websites of applicaties van Anker of gebruikmaakt van de Services van Anker, dient u alle voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst zorgvuldig te lezen en volledig te begrijpen, met name de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot servicekosten, toepasselijke wetgeving, geschillenbeslechting, de vrijstelling van aansprakelijkheid van Anker of beperkingen op haar aansprakelijkheid, en uw rechten en verplichtingen. Deze voorwaarden zijn vetgedrukt voor uw gemak.
Door op "Akkoord" te klikken op de relevante webpagina/toepassingen en/of een gebruikersaccount (hierna "Account") aan te maken en te gebruiken, wordt u geacht deze Overeenkomst te hebben gelezen, begrepen en ermee in te stemmen en gebonden te zijn aan de voorwaarden ervan. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, heeft u het recht om de diensten van Anker te verlaten en deze niet langer te gebruiken.
 1. Gebruikersaccount, nauwkeurigheid & veiligheid
2.1 Een account aanmaken
Wanneer u bepaalde delen van de websites of toepassingen van Anker opent en gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot anker.com, eufy.com,soundcore.com, seenebula.com, ankerwork.com, ankermake. com, Anker App en apparaten, Eufy Security App en apparaten, eufy Baby App en apparaten, eufy Clean App en apparaten, EufyLife App en apparaten, en AnkerMake App en apparaten (gezamenlijk, "Anker's Services"), kan u gevraagd worden om een gebruikersaccount aan te maken en om informatie te verstrekken waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.
Nadat u met succes een account hebt aangemaakt, kunt u dit gebruiken om in te loggen op verschillende websites of applicaties van Anker zonder de noodzaak om telkens opnieuw een account aan te maken.
2.2 Nauwkeurigheid van de informatie
De door u verstrekte informatie wordt door ons alleen verwerkt om uw identiteit te verifiëren en niet voor andere doeleinden. U verklaart en garandeert dat alle gebruikersinformatie die u verstrekt in aansluiting op uw Account en uw gebruik van de Diensten van Anker actueel, volledig en nauwkeurig is, en u stemt ermee in dat u deze informatie zo nodig bijwerkt om de volledigheid en nauwkeurigheid ervan te handhaven door uw persoonlijke profiel bij te werken. U stemt ermee in dat u geen valse inhoud zult indienen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een gebruikersnaam, gelijkenis of profiel) om opzettelijk en geloofwaardig zich voor te doen als een andere persoon, hetzij feitelijk of fictief. Als wij naar eigen goeddunken van mening zijn dat de door u verstrekte informatie niet actueel, volledig of nauwkeurig is, hebben wij het recht om u de toegang tot de Anker Services te ontzeggen. Zie ons Privacybeleidvoor aanvullende informatie.
2.3 Accountbeveiliging
U kunt gevraagd worden om een gebruikersnaam, wachtwoord en mogelijk andere informatie op te geven om uw Account te beveiligen. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. U mag de gebruikersnaam of het wachtwoord van een andere persoon niet gebruiken, noch mag u uw gebruikersnaam en wachtwoord delen, noch mag u enig verificatiemechanisme dat de invoer van gebruikersnamen, wachtwoorden of andere informatie vereist omzeilen om ongeautoriseerde toegang tot de Diensten van Anker te verkrijgen. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw Account. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt doordat iemand anders uw Account gebruikt, met of zonder uw medeweten. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen van ons, onze gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, adviseurs, agenten en vertegenwoordigers als gevolg van het gebruik van uw Account door iemand anders.
 1. Privacybeleid & Cookies
Door gebruik te maken van de diensten van Anker, verklaart en garandeert u dat u ons Privacybeleid (het "Privacybeleid") hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat hieraan gebonden te zijn.
Zoals uitgebreider uitgelegd in het Privacybeleid, maken de websites van Anker gebruik van cookies om bepaalde informatie over u te verzamelen. Voordat u de websites van Anker gebruikt, dient u onze Cookie Notice zorgvuldig te lezen en volledig te begrijpen.
 1. Subsidiabiliteit
Door de Services van Anker te bezoeken en/of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en anderszins wettelijk bevoegd bent om contracten aan te gaan en te vormen onder de toepasselijke wetgeving. Indien u Anker's diensten namens een zakelijke entiteit gebruikt, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om namens die zakelijke entiteit te handelen en contracten aan te gaan.
 1. Aankopen & betalingen
Als u een Product koopt via de websites of toepassingen van Anker, wordt u gevraagd uw factuur- en verzendgegevens te verstrekken, evenals informatie over uw creditcard of bankpas (elk, een "Betaalpas"), zodat wij de kosten en vergoedingen in verband met uw aankoop in rekening kunnen brengen. U verklaart en garandeert dat u de geautoriseerde rekeninghouder bent van alle Betaalkaarten die u via de websites of applicaties van Anker indient, en erkent en stemt ermee in dat wij het recht hebben om uw Betaalkaart te belasten voor de kosten van de Producten en alle belastingen, scheepvaart en administratiekosten die u op het moment van uw aankoop worden meegedeeld.
Uw bestelling is een aanbod aan ons om de producten in uw bestelling te kopen. Wanneer u een bestelling plaatst om een product van ons te kopen, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling en met de gegevens van uw bestelling (de "E-mail ter bevestiging van uw bestelling"). De e-mail ter bevestiging van uw bestelling is een bevestiging dat wij uw bestelling hebben ontvangen, en bevestigt niet de aanvaarding van uw aanbod om het/de bestelde product(en) te kopen. Wij accepteren uw aanbod pas en sluiten de koopovereenkomst voor een door u besteld product pas wanneer wij het product naar u verzenden en u per e-mail bevestigen dat wij het product naar u hebben verzonden.
Indien u niet volledig tevreden bent met de producten die u hebt gekocht op de websites of applicaties van Anker, kunt u het product in de originele verpakking binnen dertig (30) dagen na de datum van aankoop aan ons retourneren voor een terugbetaling. U kunt een dergelijke terugbetaling aanvragen en regelen door contact met ons op te nemen via de websites of applicaties van Anker. Nadat het restitutievenster van 30 dagen is verstreken, is uw enige verhaalsmogelijkheid met betrekking tot de Producten onze garantie.
Naar eigen goeddunken kan het u worden toegestaan bepaalde Producten te kopen via Amazon.com("Amazon"), of door gebruik te maken van de betalingsverwerkingsdiensten van PayPal.com ("PayPal"). U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Amazon en Paypal Derden zijn, zoals die term hieronder wordt gedefinieerd, en dat als u ervoor kiest om een deel van uw aankoop te doen via deze Derden, uw aankoop kan vallen onder de servicevoorwaarden, het privacybeleid, het terugbetalingsbeleid en ander beleid en overeenkomsten van deze Derden. Het is aan u om u vertrouwd te maken met het beleid en de overeenkomsten van deze Derden.
 1. Licentie om de service te gebruiken
Op voorwaarde dat u zich aan deze Overeenkomst houdt, verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot de diensten van Anker, zoals vermeld in deze Overeenkomst, voor persoonlijk gebruik.
Deze licentie omvat niet, en u mag niet:
 • Materiaal van Ankers Diensten herpubliceren (inclusief herpublicatie op een andere dienst), materiaal van Ankers Diensten verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van Ankers Diensten in het openbaar tonen
 • Materiaal van Ankers diensten voor commerciële doeleinden te reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins te exploiteren
 • Materiaal op Ankers diensten bewerken of anderszins wijzigen
 • Materiaal van Ankers Services opnieuw distribueren, behalve content die specifiek en expliciet beschikbaar is gesteld voor herdistributie
Tenzij anders vermeld, zijn wij en/of onze licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten in Ankers Services en materiaal op Ankers Services, en alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend, zijn door ons voorbehouden.
 1. Risicoaanvaarding; Vrijgave
U neemt bewust en uit vrije wil alle risico's op u bij het gebruik van de Services van Anker. U, namens uzelf, uw persoonlijke vertegenwoordigers en uw erfgenamen, gaat er vrijwillig mee akkoord Anker en zijn eigenaren, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, filialen, adviseurs, vertegenwoordigers, sublicentiehouders, opvolgers, rechtverkrijgenden, moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gerelateerde entiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot Anker Innovations Limited, Fantasia Trading LLC, Shenzhen Oceanwing Smart Innovations Technology Co, Ltd en Anker Technology (UK) Ltd. (gezamenlijk de "Anker Technology" genoemd), vrij te stellen, te ontslaan, te verdedigen en schadeloos te stellen. (gezamenlijk de "Anker Bedrijven") van enige en alle claims, acties of verliezen voor lichamelijk letsel, schade aan eigendommen, onrechtmatige dood, emotioneel leed, verlies van privacy of andere schade of nadeel, hetzij aan u of aan derden, die het gevolg kunnen zijn van uw gebruik van de Diensten van Anker.
 1. Verboden gedrag
Wij leggen bepaalde beperkingen op aan uw gebruik van de Services van Anker. Elke schending van deze Paragraaf 8 kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.
U zult de Services van Anker niet gebruiken op een manier die schade aan de Services van Anker of een beperking van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de Services van Anker veroorzaakt of kan veroorzaken, of op een manier die onwettig, onwettig, frauduleus of schadelijk is, of in aansluiting op een onwettig, onwettig, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.
U zult de Diensten van Anker niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, keystroke loggers, rootkits of andere kwaadaardige computersoftware.
U zult geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en data harvesting) uitvoeren op of met betrekking tot de Diensten van Anker zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
U zult zich niet bezighouden met het volgende gedrag op de Services van Anker, dat uitdrukkelijk verboden is: (a) het verstrekken van onjuiste, misleidende of onnauwkeurige informatie aan ons of enige andere persoon in aansluiting op Ankers Services; (b) het zich voordoen als, of anderszins een verkeerde voorstelling geven van verbondenheid, verbindtenis of associatie met een persoon of entiteit; (c) het verkrijgen van toegang tot inhoud of gegevens die niet voor u bestemd zijn, of het inloggen op een server of account waartoe u geen toegang hebt; (d) het proberen de kwetsbaarheid van Ankers Services of een bijbehorend systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen, of het doorbreken van beveiligings- of verificatiemaatregelen zonder de juiste autorisatie; (e) het verstoren of proberen te verstoren van het gebruik van Anker's Services door een andere gebruiker, host of netwerk, inclusief (zonder beperking) door malware in te dienen of kwetsbaarheden in software uit te buiten; (f) vervalsen, wijzigen of vervalsen van netwerkpakket- of protocolheaders of metadata in aansluiting op of verzending naar Ankers Services (bijvoorbeeld SMTP e-mailheaders, HTTP-headers of Internet Protocol pakketheaders); (g) aanmaken van extra Accounts om uw (of andermans) bedrijf te promoten, of anderen daartoe aanzetten; of (h) iemand betalen voor interacties op Ankers Services.
U zult de Services van Anker niet gebruiken om ongevraagde commerciële berichten te verzenden.
U zult de Anker Services niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 1. Gebruikersinhoud
In de Overeenkomst betekent "uw gebruikersinhoud" materiaal (inclusief zonder beperking tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat u indient bij de Services van Anker, voor welk doel dan ook.
U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw gebruikersinhoud te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige media. U verleent ons ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven en het recht om een rechtszaak aan te spannen wegens inbreuk op deze rechten, op voorwaarde echter dat wij geen rechtszaak zullen aanspannen wegens inbreuk op door u geplaatste productrecensies zonder uw uitdrukkelijke verdere toestemming.
Uw gebruikerscontent mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag geen aanleiding kunnen geven tot gerechtelijke stappen tegen u, ons of een derde (in elk geval onder de toepasselijke wetgeving).
U mag geen gebruikerscontent indienen bij Ankers Services die het onderwerp is of ooit is geweest van dreigende of daadwerkelijke juridische procedures of andere soortgelijke klachten.
We behouden ons het recht voor om materiaal dat is ingediend bij Ankers Services, of dat is opgeslagen op onze servers, of dat wordt gehost of gepubliceerd op Ankers Services, te bewerken of te verwijderen.
Niettegenstaande onze rechten op grond van deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot gebruikersinhoud, verplichten wij ons niet om toezicht te houden op de indiening van dergelijke inhoud bij, of de publicatie van dergelijke inhoud op Ankers Services.
 1. Geen garanties; beperking van aansprakelijkheid
10.1 Geen garanties
Wij, namens onszelf en onze licentiegevers en leveranciers, wijzen uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Diensten van Anker, voortvloeiend uit de wet of anderszins, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, geen bezwaring of eigendom, naast alle garanties die voortvloeien uit de gang van zaken, gebruik of handelspraktijken. Noch wij, noch onze licentiegevers of leveranciers garanderen dat de Diensten van Anker aan uw vereisten zullen voldoen, of dat de werking van de Diensten van Anker ononderbroken of foutloos zal zijn. Wij wijzen alle impliciete aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit het verlenen van Anker's Services ingevolge deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten, weglatingen, onderbrekingen, vertragingen, onrechtmatig gedrag, fouten, voorstellingen of andere gebreken die voortvloeien uit het niet verlenen van Anker's Services, ongeacht of deze zijn veroorzaakt door handelen of nalaten, of enige andere schade die zich voordoet. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale schade, gevolgschade of bestraffende schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot schadevergoeding voor gederfde winst of gederfde inkomsten), ongeacht of deze is veroorzaakt door het handelen of nalaten van ons, Anker Bedrijven, of onze gebruikers, of hun agenten of vertegenwoordigers.
10.2 Uw verantwoordelijkheid voor verlies of schade; back-up van gegevens.
U stemt ermee in dat uw gebruik van de Diensten van Anker op uw eigen risico is. U zult ons of onze licentiegevers en leveranciers, voor zover van toepassing, niet verantwoordelijk houden voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw toegang tot en/of gebruik van Ankers Services, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig verlies of schade aan uw computers, mobiele apparaten, met inbegrip van maar niet beperkt tot tablets en/of smartphones, of gegevens. De Diensten van Anker kunnen bugs, fouten, problemen of andere beperkingen bevatten.
10.3 Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zullen wij of onze licentiegevers of leveranciers aansprakelijk zijn jegens u voor claims die voortvloeien uit uw gebruik van Ankers Services, met inbegrip van maar niet beperkt tot speciale, incidentele of gevolgschade, winstderving, verlies van gegevens of vertrouwelijke of andere informatie, verlies van privacy, kosten voor de aanschaf van vervangende goederen of diensten, niet-nakoming van enige verplichting, met inbegrip van maar niet beperkt tot goede trouw of redelijke zorg, nalatigheid of anderszins, ongeacht de voorzienbaarheid van deze schade of van enig advies of kennisgeving aan ons of onze licentiegevers en leveranciers voortvloeiend uit of in aansluiting op uw gebruik van Ankers Services. Deze beperking is van toepassing ongeacht of de schade voortvloeit uit contractbreuk, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie of vorm van actie. U gaat ermee akkoord dat deze beperking van aansprakelijkheid een redelijke risicoverdeling vertegenwoordigt en een fundamenteel element is van de basis van de overeenkomst tussen u en ons. De Diensten van Anker zouden niet worden geleverd zonder dergelijke beperkingen.
10.4 Toepassing van disclaimers
De bovenstaande disclaimers, afstandsverklaringen en beperkingen beperken op geen enkele wijze een andere afwijzing van garanties of een andere beperking van aansprakelijkheid in een andere overeenkomst tussen u en ons of tussen u en een van onze licentiegevers en leveranciers. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde impliciete garanties of de beperking van bepaalde schade niet toegestaan, zodat sommige van de bovenstaande afwijzingen, verklaringen van afstand en beperkingen van aansprakelijkheid mogelijk niet op u van toepassing zijn. Onze licentiegevers en leveranciers zijn beoogde derden-begunstigden van deze disclaimers, afstandsverklaringen en beperkingen. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, door u verkregen via de Diensten van Anker of anderszins, zal enige van de disclaimers of beperkingen die in deze paragraaf worden vermeld, veranderen.
10.5 Geen advies
Niets op Ankers Services vormt of is bedoeld als advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig hebt met betrekking tot een juridische, financiële of medische kwestie, dient u een geschikte professional te raadplegen.
 1. Toestemming om elektronische communicatie van ons te ontvangen
Door een account aan te maken en uw e-mailadres aan ons te verstrekken, stemt u expliciet in met het ontvangen van elektronische en andere communicatie van ons, zowel op korte termijn als periodiek, inclusief communicatie via e-mail. Deze communicatie gaat over uw aankopen, uw vragen over klantenservice, enz.
Bovendien kunnen we u informatie sturen of tonen met betrekking tot de diensten van Anker, komende promoties en andere informatie die mogelijk interessant voor u is, via het door u verstrekte e-mailadres of via een andere geschikte methode, altijd onder voorbehoud van het verkrijgen van uw voorafgaande toestemming indien vereist volgens de toepasselijke wetgeving.
U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven van onze promotionele e-maillijst door simpelweg te klikken op de uitschrijflink in elke promotionele elektronische communicatie die wij verzenden of door u online uit te schrijven op https://mulpass.anker.com/unsubscribe/?app=ankeruk. Nadat u zich hebt afgemeld, zullen wij u geen promotionele e-mails meer sturen, maar in sommige gevallen zullen wij contact met u blijven opnemen voor zover dit nodig is voor Sites, Applicaties, producten of diensten die u hebt aangevraagd.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze lijst met promotionele sms'jes door T per sms te beantwoorden. Nadat u zich hebt afgemeld, zullen wij u geen sms-berichten meer sturen, maar in sommige gevallen zullen wij contact met u blijven opnemen voor zover dit nodig is voor Sites, Applicaties, producten of diensten waarom u hebt verzocht.
 1. Intellectueel eigendom
U verklaart en garandeert dat u zich bij het gebruik van de Diensten van Anker aan alle toepasselijke wetten zult houden en de intellectuele eigendomsrechten van anderen zult respecteren. Uw gebruik van Anker's Services wordt te allen tijde beheerst door en is onderworpen aan auteursrecht en andere wetten op intellectueel eigendom. U stemt ermee in geen inhoud, informatie of andere materialen te uploaden, te plaatsen, te verzenden, weer te geven, uit te voeren of te verspreiden die inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden.
12.1 Handelsmerken
Anker, Soundcore, Eufy, Nebula, AnkerWork, AnkerMake en de bijbehorende logo's (gezamenlijk de "Merken") zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Anker Companies en worden door ons met toestemming gebruikt. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen, logo's en domeinnamen die waar dan ook op, via of in aansluiting op Ankers Diensten verschijnen, kunnen handelsmerken van derden zijn. Noch uw gebruik van Ankers Diensten, noch deze Overeenkomst verleent u enig recht, titel of belang in, of enige licentie om de Merken of enige handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen, logo's of domeinnamen van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken. U stemt ermee in dat alle goodwill in de Merken die wordt gegenereerd als gevolg van uw gebruik van de Diensten van Anker ten goede komt aan Anker Bedrijven, en u stemt ermee in al deze goodwill toe te wijzen aan Anker Bedrijven, en dit ook te doen. U zult op geen enkel moment, noch zult u anderen helpen om het recht, de titel of het belang van Anker Bedrijven in, of de geldigheid van, de Merken aan te vechten.
12.2 Auteursrechten
12.2.1 Alle inhoud en andere materialen die beschikbaar zijn via de Diensten van Anker, met inbegrip van maar niet beperkt tot logo's, ontwerp, tekst, afbeeldingen en andere bestanden, en hun selectie, rangschikking en organisatie, zijn ofwel eigendom van Anker Bedrijven of zijn eigendom van onze licentiegevers en leveranciers. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, verleent noch uw gebruik van Anker's Services noch deze Overeenkomst u enig recht, titel of belang in dergelijke materialen.
12.2.2 Claims van inbreuk op auteursrechten melden
Indien u van mening bent dat een van onze gebruikers onrechtmatig inbreuk maakt op uw auteursrecht door het indienen van ongeautoriseerd materiaal via onze app of diensten, en u wenst dat het vermeende inbreukmakende of ongeautoriseerde materiaal wordt verwijderd, kunt u een verzoek indienen om verwijdering van dat materiaal door:
(a) een schriftelijke kennisgeving in te dienen bij onze aangewezen agent (hieronder aangegeven) op het hieronder vermelde adres; of
(b) de schriftelijke kennisgeving via e-mail aan de aangewezen agent te sturen. Wanneer u de e-mail verstuurt, dient deze alle vereiste informatie te bevatten zoals hieronder beschreven.
Conform de bepalingen van de Aansprakelijkheidsbeperkingswet online auteursrechtschending van de Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512) ("DMCA"), moet de schriftelijke kennisgeving (de "DMCA-kennisgeving") in wezen de volgende informatie bevatten:
 1. uw fysieke of elektronische handtekening;
 2. identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk of de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt, of als de claim betrekking heeft op meerdere werken op de App of Services, een representatieve lijst van dergelijke werken;
 3. identificatie van het materiaal op onze App of Services waarvan u beweert dat het inbreuk maakt op uw auteursrecht en dat u ons verzoekt te verwijderen;
 4. voldoende informatie waarmee wij dergelijk materiaal kunnen lokaliseren (bijv. URL naar het Ding of ID-nummer van het Ding);
 5. voldoende informatie waarmee wij contact met u kunnen opnemen (inclusief uw naam, postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres);
 6. een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het aanstootgevende materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht of andere rechten, zijn agent of de wet;
 7. een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is; en
 8. een verklaring, op straffe van meineed, dat u ofwel de eigenaar bent van het auteursrecht of ander recht waarop naar verluidt inbreuk is gepleegd of dat u bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of ander recht op te treden.
Onze aangewezen auteursrechtagent voor het ontvangen van DMCA-kennisgevingen is:
Juridische afdeling
Anker Innovations Limited
Kamer 1318-19, Hollywood commercieel centrum 610 Nathan Weg, Mongkok Kowloon
Hong Kong, 999077 China
E-mail: legal@anker.com
Merk op dat uw tegenbericht, inclusief uw contactgegevens, gedeeld kunnen worden met de partij die het DMCA-bericht tegen u heeft ingediend.
De DMCA staat ons toe om de verwijderde inhoud te herstellen als de partij die de oorspronkelijke DMCA kennisgeving heeft ingediend niet binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de kopie van uw tegenbericht een rechtszaak tegen u aanspant.
Ben u ervan bewust dat als u opzettelijk een onjuiste voorstelling geeft van het feit dat materiaal of activiteit op de App of Services per vergissing of door verkeerde identificatie werd verwijderd of geblokkeerd, u aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocatenhonoraria) onder Sectie 512(f) van de DMCA.
12.2.3 Inhoud uploaden
Gebruikers mogen inhoud uploaden naar en plaatsen op de Diensten van Anker, zoals Ankermake. Deze inhoud kan bestaan uit het uploaden van 3D-printbare bestanden en het plaatsen van andere inhoud (zoals links, profielinformatie en opmerkingen). U verklaart en garandeert dat al het geüploade of geplaatste materiaal uw originele creatie is, of dat u de noodzakelijke rechten, licenties en machtigingen hebt om dergelijke inhoud in te dienen en dat u ons rechtmatig de vereiste rechten op dergelijke inhoud kunt verlenen. U verklaart en garandeert verder dat u geen inhoud zult uploaden die inbreuk maakt op de rechten van derden, of die anderszins illegaal is voor u om te bezitten waar u zich bevindt of die onwettig zou zijn als deze op de website zou worden weergegeven of ter download zou worden aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken registraties van gebruikers te weigeren of te annuleren of anderszins de toegang tot de website te beperken.
Gebruikers mogen links naar Ankers Diensten uploaden en plaatsen. Gelinkte websites vallen niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site of een link in een gelinkte site. Wij verstrekken links uitsluitend voor uw gemak, en de opname van een link impliceert of vormt geen goedkeuring van de site door ons.
Verder wordt begrepen en overeengekomen dat wij niet kunnen garanderen of waarborgen dat bestanden die beschikbaar worden gesteld voor downloaden via de Anker's Diensten vrij zijn van infectie of virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die vervuilende of destructieve eigenschappen vertoont. Het is uw verantwoordelijkheid om voldoende voorzorgsmaatregelen en procedures te implementeren om ervoor te zorgen dat alle bestanden die via de Ankerservices worden verkregen, vrij zijn van dergelijke besmettingen.
 1. Redelijkheid
Door de Diensten van Anker te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in de Overeenkomst redelijk zijn.
Als u denkt dat ze niet redelijk zijn, dient u de Diensten van Anker niet te gebruiken.
 1. Andere partijen
De Diensten van Anker kunnen gekoppeld zijn aan diensten van derden ("Diensten van Derden"), waarvan sommige relaties met ons kunnen hebben en andere niet. Wij hebben geen controle over de inhoud en prestaties van Diensten van Derden. We hebben niet al het materiaal, inclusief computersoftware of andere goederen of diensten, dat beschikbaar wordt gesteld op Diensten van Derden beoordeeld, en we hebben ook geen controle over de beoordeling ervan. Dienovereenkomstig vertegenwoordigen, garanderen of onderschrijven wij geen Diensten van Derden, of de nauwkeurigheid, actualiteit, inhoud, geschiktheid, rechtmatigheid of kwaliteit van de informatie, het materiaal, de goederen of de diensten die beschikbaar zijn via Diensten van Derden. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor enige schade of andere schade, hetzij aan u of aan derden, als gevolg van uw gebruik van Diensten van Derden, en u gaat ermee akkoord deze op u te nemen.
U erkent dat wij, als een entiteit met beperkte aansprakelijkheid, belang hebben bij het beperken van de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en werknemers. U stemt ermee in dat u geen persoonlijke claim zult indienen tegen onze functionarissen of werknemers, of enige Anker-bedrijven, met betrekking tot verliezen die u lijdt in aansluiting op de Diensten van Anker.
Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande paragraaf, stemt u ermee in dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid zoals uiteengezet in de Overeenkomst onze functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers zullen beschermen, evenals ons en Anker Bedrijven.
 1. Vrijwaring
Zonder enige vrijwaringsbepaling in deze Overeenkomst te beperken, gaat u (de "Schadeloossteller") ermee akkoord om ons en Anker Bedrijven (gezamenlijk de "Schadeloosgestelden") te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, acties, eisen, rechtszaken en andere procedures (individueel, "Claim", en gezamenlijk, "Claims"), met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische kosten en honoraria, en het verstrekken van de enige en exclusieve controle over de verdediging van elke actie aan ons, met inbegrip van de keuze van een juridisch adviseur en alle gerelateerde schikkingsonderhandelingen, die voortvloeien uit of verband houden met: (i) de relatie tussen u en ons, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, onjuiste voorstelling van zaken of enige andere wettelijke theorie; (ii) uw schending van deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige vertegenwoordiging of garantie in deze Overeenkomst; (iii) uw toegang tot of gebruik van Ankers Diensten of Producten; (iv) uw verstrekking aan ons of een van de Schadeloosgestelden van informatie of andere gegevens; (v) uw overtreding of vermeende overtreding van buitenlandse of binnenlandse, internationale, federale, staats- of lokale wet- of regelgeving; (vi) uw overtredingen van Artikel 8 met betrekking tot verboden gebruik van Ankers Services en ander verboden gedrag; of (vii) uw overtreding of vermeende overtreding van auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden.
De Schadeloosgestelden hebben elk het individuele recht, maar niet de verplichting, om via een raadsman van hun keuze deel te nemen aan elke verdediging door u van een Claim waarvoor u verplicht bent enige, elke en/of alle Schadeloosgestelden te verdedigen, schadeloos te stellen of te vrijwaren. U mag geen enkele Claim schikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken Anker Bedrijven.
 1. Beëindiging
16.1 Beëindiging
Zonder enige andere bepaling van deze Overeenkomst te beperken, behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, het gebruik van de Anker Services aan een persoon te ontzeggen, om welke reden dan ook of om geen enkele reden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een schending of vermoedelijke schending van een vertegenwoordiging, garantie of overeenkomst in deze Overeenkomst, of van een toepasselijke wet- of regelgeving. Deze Overeenkomst wordt automatisch beëindigd als u een van de verklaringen, garanties of convenanten in deze Overeenkomst schendt. Een dergelijke beëindiging vindt automatisch plaats en vereist geen actie van onze kant.
16.2 Effect van Beëindiging
Elke beëindiging van deze Overeenkomst resulteert automatisch in de beëindiging van alle rechten en licenties die aan u zijn verleend onder deze Overeenkomst, inclusief alle rechten om de diensten van Anker te gebruiken. Na beëindiging kunnen wij, zonder daartoe verplicht te zijn, naar eigen goeddunken Diensten ongedaan maken en/of al uw Persoonlijke Gegevens en alle andere bestanden of informatie die u aan ons beschikbaar hebt gesteld of die anderszins verband houden met uw gebruik van de Diensten van Anker, uit onze systemen verwijderen. Na beëindiging dient u elk gebruik van de Diensten van Anker te staken.
Na beëindiging behouden wij ons het recht voor om alle middelen in te zetten die wij nodig achten om uw ongeoorloofde gebruik van Ankers Services te voorkomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot technologische barrières zoals IP-blokkering en rechtstreeks contact met uw internetprovider.
16.3 Overleving
Bij beëindiging worden alle rechten en verplichtingen die uit deze Overeenkomst voortvloeien beëindigd, met dien verstande dat de volgende Secties na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven: Secties 1-4 en 7-19.
 1. Geschillenbeslechting
17.1 Op deze Overeenkomst is het recht van de Volksrepubliek China van toepassing.
17.2 Alle geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, of de schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels van het Internationale Arbitragehof van Shenzhen. Het scheidsgerecht bestaat uit drie arbiters die in overeenstemming met de genoemde regels worden benoemd. De taal van de arbitrage is Chinees. De plaats van arbitrage is Shenzhen, China.
 1. Kennisgevingen
Alle kennisgevingen die krachtens deze Overeenkomst moeten of mogen worden gedaan, moeten schriftelijk zijn. Wij geven kennisgevingen per e-mail aan het meest recente e-mailadres, indien van toepassing, dat door de beoogde ontvanger aan ons is opgegeven. U stemt ermee in dat elke kennisgeving die u elektronisch van ons ontvangt, voldoet aan elke wettelijke eis dat een dergelijke kennisgeving schriftelijk is. U draagt als enige de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw e-mailadres in ons bestand juist en actueel is, en kennisgevingen aan u worden als effectief beschouwd zodra wij een e-mail naar dat adres sturen. U dient elke kennisgeving aan ons te doen door deze aan ons te sturen via support@anker.com.
 1. Diversen
19.1 Overdracht
Wij kunnen onze rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen zonder u hiervan op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen. U mag uw rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen.
19.2 Scheidbaarheid
Als een bepaling van de Overeenkomst door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht. Indien een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan geschrapt zou zijn, dan wordt dat deel geacht geschrapt te zijn en blijft de rest van de bepaling van kracht.
19.3 Geen verklaring van afstand
Een verklaring van afstand door een van de partijen van een voorwaarde van deze Overeenkomst, of een schending, in een enkel geval, zal geen afstand doen van die voorwaarde of latere schending.
19.4. Onafhankelijke contractanten
U en wij zijn onafhankelijke contractanten en deze Overeenkomst beoogt of creëert geen agentschap, partnerschap, joint venture of werknemer-werkgeverrelatie.
19.5 Geen Derden-Begunstigden
Er zijn geen derde-begunstigden voor deze Overeenkomst, met de volgende uitzonderingen: de Bedrijfspartijen, Schadeloosgestelden en onze licentiegevers en leveranciers (voor zover uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst).
19.6 Volledige Overeenkomst
Deze Gebruiksvoorwaarden, samen met ons privacybeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de Diensten van Anker, en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van de Diensten van Anker.
19.7 Wijzigingen in de Overeenkomst
Als we besluiten om de Overeenkomst te wijzigen, zullen we de wijzigingsdatum aan het begin van de Overeenkomst bijwerken. Als de wijziging wezenlijk is, zullen wij u hiervan in kennis stellen overeenkomstig Artikel 18.
19.8 Contact met ons opnemen
Als u vragen hebt over onze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via support@anker.com.
appleBusinessChat Messages